Vaša ocena

Zahvala

Hvala za vaše naročilo!

Potrjujemo sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, sklenjenega z dnem začetka, ki ste ga izbrali v oddanem naročilu. Povzetek vašega naročila smo vam poslali na vaš elektronski naslov. Prosimo vas, da povzetek preverite in nam morebitne napake naknadno sporočite. Po pošti vam bomo poslali pristopnico izbrane zavarovalnice v podpis (zavarovalnica potrebuje tudi podpis), ki nam jo prosimo v priloženi kuverti vrnite v najkrajšem možnem času.

V primeru spremembe naročila ali dodatnih informacij nas kontaktirajte na info@e-zavarovanja.com ali 051-412-003.

Podpisano in izpolnjeno pristopnico nam čimprej vrnite v priloženi kuverti.

Zahvaljujemo se vam za sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, hkrati pa vas vabimo, da preverite ceno zavarovanja doma s klikom na spodnjo sličico. Družba e-Zavarovanja d.o.o. sodeluje z več zavarovalnicami na področju premoženjskih zavarovanj. Bistveno ugodnejšo ceno lahko pričakujete v 95% primerov.

V postopku sklepanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ste se strinjali s spodaj navedenim:

Izjavljam, da so vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v obrazcu za sklenitev ponudbe, popolni in resnični. V primeru ugotovitve neresnične izjave ima izbrana zavarovalnica zavarovalcu pravico določiti čakalno dobo oz. kadarkoli obračunati doplačilo na premijo od začetka zavarovanja naprej skladno z zakonom ali zavrniti vašo sklenitev zavarovanja.

V primeru, da je bil vaš elektronski naslov zlorabljen, prosimo sporočite to na naslov: info@e-zavarovanja.com.