Vaša ocena

V mesecu decembru 2021, je mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vse zavarovance Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z., znašala za 22,50 evrov manj. Torej je znašala mesečna premija le 12,10 evrov, namesto 34,60 evrov.

Povprečna mesečna premija je pri Vzajemni tako v zadnjih 18 mesecih znašala:

(34,6eur x 18 mesecev -22,5eur)/ 12 mesecev = 33,35 eur/mesec

Na ceno ima vpliv več dejavnikov, kateri so preverite na povezavi Vzajemna dodatno zavarovanje cena.

Namreč zavarovalnica Vzajemna je vzajemna družba, kar pomeni da so njeni lastniki, kar vsi njeni zavarovanci in so v tem primeru tudi deležni vračila presežka oziroma dobička.

Pri Vzajemni, je bila mesečna premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nižja za 22,50 evrov.

Torej zavarovanci zavarovalnice Generali in Triglav v primeru presežka, niso upravičeni do vračila saj sta zavarovalnici v lasti delničarjev. Presežek se pri njih vrne nazaj lastnikom oziroma delničarjem v obliki dividend.

Katera zavarovalnica ima najcenejšo mesečno premijo dodatnega zdravstvenega preverite na povezavi dodatno zdravstveno zavarovanje premije.

Ker trenutno stroški zdravstvenih storitev vključno s plačami zdravnikov in zdravstvenega osebja močno naraščajo, v letu 2023 ni predvideno vračilo premije, temveč močno zvišanje premije. Dvig premije je torej le še vprašanje časa. Vprašanje je torej le, kdaj bo katera zavarovalnica dvignila premijo in za koliko.