4.9/5 - (83 votes)

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje cena

Vzajemna dopolnilno zdravstveno zavarovanje

cena:  

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:

Brezplačni program Varuh zdravja prinaša:

Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:

Brezplačni Generali
klub ugodnosti prinaša:

Triglav dopolnilno zdravstveno zavarovanje

cena: 

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:

Triglav prinaša:

Za koga velja cena

Cena za dodatno zavarovanje velja le za zavarovance, ki zavarovanje sklepajo pravočasno. Pravočasna sklenitev pomeni, da se zavarovanje sklene v roku enega meseca, ko postanemo zavezanci za plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

V pogovornem jeziku to pomeni, da ima Andrej Novak, ki je bil še včeraj študent, danes pa se je redno zaposlil natanko 365 dni časa, da sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če želi imeti zgoraj napisano premijo. Če zavarovanje sklene 366. dan od zaposlitve, mu bo zavarovalnica zvišala premijo za 3 %.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju predvideva povišanje premije za dodatno zdravstveno zavarovanje za vse zavarovance, ki zamudijo rok 365 dni in sicer 3% za vsako polno leto.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Poglejmo primer ...

Peter Novak je zaposlen že 3451 dni. Danes se je odločil, da bo sklenil dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Cena za dodatno zdravstveno zavarovanje bo zanj osnovna cena pri izbrani zavarovalnici, poleg tega pa mu bo zavarovalnica zvišala premijo za 27%, saj 9 polnih let ni plačeval dopolnilnega zavarovanja. Pri obračunavanju cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se pri doplačilu na premijo vedno štejejo polna leta, ko premije nismo plačevali, bili pa smo zavezanec za doplačila iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Izračun je preprost: (3451/365)=9, 3% x 9 polnih let= 27% višja premija

dodatno zavarovanje

Kakšna bo cena mojega dopolnilnega zavarovanja?

To vprašanje je zelo pogosto, dejansko pa vam ne moremo podati točnega odgovora. Še posebej je situacija zapletena, če je zavarovanec nekaj let dopolnilno zavarovanje plačeval, potem pa nekaj let zopet ne, pa potem nekaj let spet,… V takšnih primerih zavarovalnica določi dodatno zdravstveno zavarovanje cena šele, ko prejme podpisano in izpolnjeno dokumentacijo stranke. Zavarovalnica stranko o ceni pisno obvesti, ko ji pošlje originalno polico o sklenjenem zavarovanju.

Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je dejansko določena naknadno! Stranka je o višini premije obveščena po pošti. Čeprav mnogo strank želi preveriti kakšna bo premija pred sklenitvijo, v mnogih primerih to ni možno. Velja seveda za primere, ko stranka dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni sklenila pravočasno ali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni redno plačevala.

Kaj pa če pride do povišanja premije za dodatno zdravstveno zavarovanje?

Če se cena dopolnilnega zavarovanja zviša, se zviša za vse zavarovance istočasno. Prav tako je cena za vse zavarovance enaka. Triglav in Generali imata eno enotno premijo za vse zavarovance, medtem, ko Vzajemna zavarovancem, ki se odločijo za letno plačilo, plačilo preko trajnega naloga ali odtegljaj od plače omogoča 3% popust.

Če poenostavimo, če ste dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenili pravočasno in ste izbrali isto zavarovalnico kot vaš sosed ter enak način plačila, mora biti cena dopolnilnega zavarovanja enaka njegovi. Komercialni popusti, popusti na stalnost, popusti brez uveljavljenih škod,… in drugi popusti, ki so jih stranke lahko deležne pri avtomobilskih zavarovanjih v primeru dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso mogoči.

Kdaj mi začne veljati Dodatno zdravstveno zavarovanje ?

Ena od posebnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je tudi dejstvo, da nam dopolnilno zdravstveno zavarovanje nikoli ne prične veljati z istim dnem kot ga sklenemo. Če zavarovanje sklenemo danes, nam zavarovanje prične veljati jutri, pa še to le v primeru, če ga sklenemo pravočasno. Kaj pomeni pravočasno sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko preberete TUKAJ.

Dražje dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Eno bolj pogostih vprašanj je zakaj za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujem več kot moj prijatelj? Kot smo izvedeli v besedilu zgoraj imate verjetno doplačilo na premijo, vaš prijatelj pa tega doplačila nima. Obstaja pa seveda možnost, da je vaša zavarovalnica zvišala premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Občasno se zgodi tudi to in pričakovati je, da se bo to zgodilo tudi v prihodnje. Glavni vzrok je to, da je prebivalstvo v Sloveniji vedno starejše in potrebuje vedno več zdravstvenih storitev, hkrati pa zdravniki in zdravstveno osebje dobiva vedno višje plače. Oboje viša stroške zdravstvenih storitev, višja cena zdravstvenih storitev pa posledično pomeni višjo premijo za zavarovance.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - STATUS ZAVAROVANCA

V Sloveniji ima vsak prebivalec svojo zdravstveno kartico. Na kartici nad imenom imamo zapisano 9 mestno močno odebeljeno številko. Izdajatelj zdravstvene izkaznice je ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Na njihovi spletni strani lahko vedno preverite, ali imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če odtipkate vašo 9 mestno številko  na strani ZZZS lahko 24ur na dan takoj izveste ali je vaše zdravstveno zavarovanje urejeno(velja za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje). Povezava do spletne strani ZZZS je TUKAJ.