Vaša ocena

Politika zasebnosti

Načela

V podjetju e-Zavarovanja d.o.o. (v nadaljevanju e-Zavarovanja) spoštujemo zasebnost naših strank, zato s pridobljenimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in internimi pravili podjetja, ter vedno v največji skrbi za interese naših strank. Dostop do osebnih podatkov naših strank je dovoljen le pooblaščenim osebam, katere izvajajo storitve podjetja e-Zavarovanja d.o.o.

Sledimo Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in nacionalni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Svojim strankam želimo zagotoviti zakonito in transparentno politiko zasebnosti.

Upravljalec osebnih podatkov

Osnovna dejavnost družbe e-Zavarovanja d.o.o. je zavarovalniško zastopanje na področju individualnih zavarovanj. Specializirani smo za področja zdravstvenih, nezgodnih, življenjskih in avtomobilskih zavarovanj. Na omenjenih področjih sodeljujemo z različnimi partnerji in s svojimi profesionalno dodelanimi storitvami vedno poskrbimo, da so naše stranke zadovoljne z našim delom.

Podatki o upravljalcu: e-Zavarovanja, zavarovalniško zastopanje d.o.o., Kolodvorska 8, 1230 Domžale, Matična številka: 2273101000, Davčna številka: SI49285149.

Namen obdelave osebnih podatkov

Vaše kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi zavarovalne ponudbe oziroma oddaji obrazca preko spleta ( na straneh www.e-zavarovanja.com , www.dopolnilnozavarovanje.si, www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com ali preko elektronskega naslova info@zavarovanja.com) potrebujemo za obdelavo vašega naročila za sklenitev zavarovanja in za komunikacijo. Zavarovalne pogodbe ne moremo skleniti brez posredovanja vaših podatkov, torej gre za obvezne podatke. Od vas lahko pridobimo tudi druge podatke, ki niso nujno potrebni, vendar so potrebni za izvrševanje pravic in obveznosti iz pogodbe.

Za namen sklenitve in izvajanja zavarovanja bomo potrebovali zlasti vaše osebno ime, spol, datum rojstva, naslov vašega prebivališča in davčno številko V primeru sklenitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bomo potrebovali tudi številko vaše kartice zdravstvenega zavarovanja, s katero bomo v sistemu KZZ Online lahko preverili podatke o vašem trenutnem stanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanje, da se izognemo dvojnemu zavarovanju.

Nagradne igre

V primeru sodelovanja v kateri izmed naših nagradnih iger, bomo vaše osebne podatke, ki nam jih boste posredovali na letaku nagradne igre ali preko spleta, uporabili samo za namen nagradne igre, če ne boste privolili še v kakšno drugo obdelavo (npr. za neposredno trženje).

Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve

S privolitvijo podjetje e-Zavarovanja d.o.o. pridobiva, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke za namene, zaradi katerih je pridobila osebno privolitev posameznika in jih bo varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatke uporabljamo za izvajanje osnovne dejavnosti podjetja, izvajanje promocijskih ter drugih akcij družbe e-Zavarovanja d.o.o. oziroma njenih poslovnih partnerjev. Obdelava osebnih podatkov poteka v okviru posameznikove izjave za dopuščen obseg osebnih podatkov, namen in za obveščanje preko dogovorjenih kanalov, vse do posameznikovega preklica.

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, specificirano, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero izrazite soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. V primeru uporabe spletnih strani podjetja e-Zavarovanja d.o.o. se npr. za privolitev šteje, ko na spletišču s klikom na prazno okno potrdite, da dovolite obdelavo osebnih podatkov za določen namen.

Če na naše javno objavljene elektronske naslove oziroma telefonske številke naslovite elektronsko sporočilo oziroma nas pokličete, se sami prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite posredovati. Vaše podatke bomo v tem primeru obdelovali upoštevaje vsebino sporočila in naravo medsebojnega razmerja.

Načela

V podjetju e-Zavarovanja d.o.o. (v nadaljevanju e-Zavarovanja) spoštujemo zasebnost naših strank, zato s pridobljenimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in internimi pravili podjetja, ter vedno v največji skrbi za interese naših strank. Dostop do osebnih podatkov naših strank je dovoljen le pooblaščenim osebam, katere izvajajo storitve podjetja e-Zavarovanja d.o.o.
Sledimo Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) in nacionalni zakonodaji, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Svojim strankam želimo zagotoviti zakonito in transparentno politiko zasebnosti.

Druge obdelave vaših osebnih podatkov

Osebne podatke v zvezi z vašim zavarovanjem obdelujemo tudi za namene različnih internih statistik, analiz in kontrol. V tem okviru zlasti izvajamo analize, povezane z ugotavljanjem uspešnosti posamezne tržne akcije, ter kontrole in izmenjave osebnih podatkov fakturiranja premij ter obračuna provizij z našimi zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnicami, ki nam posredujejo obračune vsak mesec.

E-Zavarovanja lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Tako trajno hranimo podatke o vaših preteklih naročilih, saj je naš interes, da preverimo ali je določena stranka v preteklosti že oddala naročilo preko e-Zavarovanja za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj v takšnem primeru ne moremo skleniti dopolnilnega zavarovanja pri isti zavarovalnici oz. ostanemo v tem primeru brez provizije. Hrambo podatkov o vaših preteklih naročilih lahko prekličete oziroma zahtevate izbris preteklih naročil s pisno zahtevo, ki jo pošljete po elektronski pošti na info@e-zavarovanja.com.

Če na naše javno objavljene elektronske naslove oziroma telefonske številke naslovite elektronsko sporočilo oziroma nas pokličete, se sami prostovoljno odločite, katere osebne podatke nam želite posredovati. Vaše podatke bomo v tem primeru obdelovali upoštevaje vsebino sporočila in naravo medsebojnega razmerja. V primeru snemanja telefonskega pogovora boste o tem obveščeni pred začetkom telefonskega razgovora. Posnetki se hranijo in obdelujejo z namenom zagotavljanja dokazov o poslovni komunikaciji v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije. Z namenom varovanja ljudi, premoženja ter varovanja podatkov in informacij lahko izvajamo videonadzor vhoda v poslovne prostore (zbira se slikovni posnetek ter datum in čas vstopa/izstopa). V takšnem primeru ste o tem obveščeni s posebnim obvestilom, ki je objavljen na vidnem mestu.

PIŠKOTKI

Piškotki so manjše datoteke, ki se preko vašega brskalnika začasno shranijo na vaš disk in omogočajo ponudnik, da pridobi informacijo ali ste že obiskali njegovo spletno stran. Piškotke uporabljamo za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo spletne strani, in izboljšanje spletnega oglaševanja aktivnosti.

Oglaševalski piškotki spremljajo uporabo naše spletne strani, posameznik ima ob obisku strani možnost izbire, da se z uporabo piškotkov ne strinja.

Vaše pravice

Podjetje e-Zavarovanja d.o.o. vam je na razpolago, da v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov izvršujete svoje pravice, kot je pravica do seznanitve, pravica do popravka, pravica do izbrisa ali omejitve obdelave, pravica do ugovora zoper obdelavo in pravica do prenosa osebnih podatkov.

Privolitve v obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali pa delno prekličete s pisno zahtevo, ki jo pošljete po elektronski pošti na info@e-zavarovanja.com. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan. V primeru preklica, vaše privolitve za obdelavo osebnih podatkov, podatkov ne bomo več zbirali in obdelovali, razen, če v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov izkažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika oziroma so podani zakoniti interesi.

Preko navedenega elektronskega naslova, oseba sama stopi v stik s podjetjem e-Zavarovanja d.o.o. glede pojasnila vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njenih osebnih podatkov in uresničevanjem njenih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, v kolikor meni, da so mu bili kršeni predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke hranimo in obdelujemo toliko časa, da je izpolnjen namen za katerega so podatki zbrani oziroma, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

Podlaga za hrambo osebnih podatkov je pogodbeno razmerje med podjetjem e-Zavarovanja d.o.o. in vami, torej vaših podatkov ne hranimo od trenutka dalje, ko do vas izpolnimo vse svoje svoje obstoječe in pričakovane pogodbene ter druge obveznosti, oziroma do vašega preklica.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

Vaše osebne podatke zadržimo zase in jih ne posredujemo drugim podjetjem oz posameznikom. Za potrebe poslovanja in v okviru nudenja naših storitev lahko vaše osebne podatke obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci. Gre za podjetja oz posameznike, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov(npr.: upravljalci IT storitev).

e-Zavarovanja d.o.o. je zavarovalno zastopniška družba in deluje v imenu in za račun zavarovalnice, ki jo zastopa. Tako smo podaljšana roka zavarovalnice. Podatke, ki jih izpolnite na ponudbi posamezne zavarovalnice pridobivamo za zavarovalnico, kot pogodbeni obdelovalec na podlagi sklenjene Pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov z zavarovalnico.

Varnost

Vsi zaposleni in pogodbeni obdelovalci, ki imajo za obdelavo podatkov vašo osebno privolitev ali drugo ustrezno pravno podlago za obdelovanje, so zavezane k varovanju zaupnosti vaših podatkov in jih ne smejo razkrivati nepooblaščenim osebam ali osebam, ki nimajo ustrezne podlage za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podjetje e-Zavarovanja d.o.o. skrbi za redne kontrolne preglede, vzdrževanje in obnavljanje strojne ter programske opreme, kjer hranimo osebne podatke. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov in za zagotovitev ustrezne uporabe, obdelave in shranjevanje, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za njihovo varstvo. Nudimo tudi varne pogoje in nepooblaščenim osebam ne omogočamo dostopa do osebnih podatkov.

Vsebina naše politike zasebnosti se lahko v prihodnosti spremeni, za doseg standardov pravnega in tržnega napredka. O vseh spremembah vas bomo obvestili na naši spletni strani.

Domžale, 24.1.2019, e-Zavarovanja d.o.o.