Vzajemna dopolnilno zdravstveno zavarovanje

cena:  € 
Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:

Brezplačni program Varuh zdravja prinaša:

Generali dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:

Brezplačni Generali
klub ugodnosti prinaša:

Triglav dopolnilno zdravstveno zavarovanje

cena:  € 

Brezplačni klub e-Zavarovanja prinaša:

Triglav prinaša:

Dopolnilno
zdravstveno
zavarovanje

Omogočamo vam hitro in enostavno
sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
po akcijskih pogojih. 

dodatno zavarovanje

Pozorni bodite predvsem na naslednje:

Vse zgoraj omenjeno seveda velja le za osebe, ki pri sklenitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimajo čakalne dobe. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju namreč določa, da mora vsaka posamezna zavarovalnica preden sprejme novega zavarovanca v zavarovanje preveriti ali je le temu potrebno na podlagi zakona določiti čakalno dobo.

Čakalna doba v primeru za dopolnilno zavarovanje znaša 3 mesece. V tem času sklenitelj zavarovanja oziroma zavarovanec nima kritja za povračilo stroškov z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, čeprav te 3 mesece normalno plačuje premijo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V praksi to pomeni, da se lahko zgodi, da se oseba zavaruje danes, dodatno zdravstveno zavarovanje ji prične veljati naslednji dan ob 00.00, ker pa zavarovalnica ugotovi, da je tej osebi potrebno določiti čakalno dobo, je ta oseba vse stroške, ki nastanejo iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prve tri mesece dolžna kriti sama.

dodatno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kdaj pademo v 3-mesečno čakalno dobo?

Študentom in dijakom država plačuje obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje, ki se imenuje kar obvezno zdravstveno zavarovanje, čeprav vključuje oboje. Ko dijak ali študent izgubi status študenta oziroma dijaka si mora sam urediti obe zavarovanji. Če študent izgubi status študenta ali se izteče šolsko leto v katerem študent dopolni 26 let ima od tega datuma natanko 1 mesec dni časa, da si uredi dopolnilno zavarovanje. Če zamudi datum sklenitve le za en dan, mu mora zavarovalnica ob sklenitvi upoštevati 3 mesečno čakalno dobo.

Čakalna doba


Pogosti so tudi primeri, ko zaposleni prekinejo dodatno zdravstveno zavarovanje pri eni zavarovalnici z namenom, da bi sklenili zavarovanje pri drugi zavarovalnici. Pri tem takoj izvejo, da če prekinejo dodatno zdravstveno zavarovanja obstaja 3 mesečni odpovedni rok. Problem pa nastane, ker po poteku tega 3 mesečnega odpovednega roka pozabijo, da imajo natanko mesec dni, da zavarovanje sklenejo pri novi zavarovalnici. Če zamudijo zakonsko določen rok, to je mesec dni, jim mora nova zavarovalnica avtomatsko upoštevati 3 mesečno čakalno dobo.

Čakalna doba je žal nujen dodatek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V nasprotnem primeru bi vsak državljan lahko zbolel danes, preden bi odšel k zdravniku bi sklenil dodatno zdravstveno zavarovanje, ko bi odšel od zdravnika, pa zavarovanja ne bi plačeval.
Danes je vsem državljanom jasno, da v primeru bolezni 3 mesece ne moremo čakati, da bi odšli k zdravniku, zato večina državljanov redno plačuje dodatno zdravstveno zavarovanje, to pa zagotavlja nemoteno delovanje zdravstvenega sistema.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje
želim skleniti ker: